Om oss

Företagsöversikt

Vi är ett svenskt aktiebolag som är specialiserat på affärslösningar och tjänster, som bokföring, ekonomisk förvaltning, genomförbarhetsstudier och digital marknadsföring. Vi erbjuder också konsulttjänster och vetenskaplig åsikt baserat på många års erfarenhet för att främja nystartade projekt eller utveckla befintliga.

Vår omfattande expertis och olika informationskällor ökar både värde och kvalitet på våra tjänster, där Next Gates har etablerats för. Den juridiska, administrativa och affärsstrukturen i Next Gates möjliggör verkliga långsiktiga strategiska partnerskap med individer och organisationer. Ett trovärdigt och öppet förhållande som bygger på ömsesidig nytta, respekt och trygghet för allas rättigheter.

Vårt uppdrag är att erbjuda integrerade affärslösningar och göra beslutsfattandet enkelt och lätt.

Våra värderingar och mål

Varje företag och organisation har sina egna värderingar och mål. NextGates AB värderingar och mål kan sammanfatta i dessa kärnvärden:

  • Passion.
  • Integritet.
  • Mångfald.
  • Prestanda.

Vi tror att vi utmärks av att tillhandahålla transparenta och pålitliga tjänster å ena sidan och kvalitet och konkurrenskraft på den andra.

Vår expertis

Redovisning, kostnadsberäkning och budgetering 90%
Företagsfinansiering, genomförbarhetsstudier 95%
Kreativa lösningar 92%
Affärsutveckling 96%
Kontrakt och avtal 95%

Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka oss din förfrågan.