Professionella inte amatörer

Redovisning är en vetenskap och konst

För varje vetenskap finns det begrepp, regler, lagar och förordningar som styr det. Vad vi menar är att redovisning borde tas från universitet och högskolor först innan du övar det. Det är inte ett yrke som du bara kan förvärva genom praktisk träning, till exempel hår styling, smeden, snickeri eller andra yrken.

I många utvecklade länder, inklusive Sverige, har alla typer av yrken en vägledd studieväg med specialiseringar. Det kan ta en år, beroende på typ av yrken, deras natur och deras inverkan på samhället. Kokskola behöver till exempel en licens och specialbevis att arbeta med, liksom för smeden, snickeri och andra yrken.

Många nykomlingar till Sverige tycker att det inte behöver någon studie eller ett särskilt certifikat, och det kan praktiseras direkt eller efter att ha fått lite erfarenhet. Det utbildade yrkets produktivitet skiljer sig från oupptäckt, liksom inkomst och kvalitet på arbetet också.

När det gäller redovisning. Det är vetenskap och erfarenhet. Den är också korsad med andra vetenskaper, till exempel lag. Till exempel börjar revisorn praktisera den kunskap han har lärt sig och efter en tid får han arbetslivserfarenhet, redovisning blir både konst och vetenskap.

Kvalificerad revisor

Det finns en stor skillnad mellan en kvalificerad revisor och en okvalificerad. Du vill inte överlämna dina skattekonton, som är ett stort ansvar och en känslig fråga direkt till någon som inte är kvalificerad och inte har den vetenskapliga kunskapen eller den erfarenhet som krävs för att arbeta.

Att finansiella och skattemässiga angelägenheter är en avgörande fråga i Sverige. Det borde inte vara föremål för handlingar från människor som hävdar vetenskap och kunskap. Vissa människor försöker få erfarenhet genom att riskera andras framtid. De utsätter dem för straff eller avgifter.

Den vetenskapliga kvalifikationen och den vetenskapliga erfarenheten är avgörande för att få ekonomisk och skatteservice av hög kvalitet. Öppenhet, ansvar och engagemang för arbete. Det här är vad du får när du jobbar med NextGates AB.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka oss din förfrågan.