Förbereda genomförbarhetsstudier

Beskrivning

Genomförbarhetsstudier är ett verktyg som syftar till att utvärdera en ny eller löpande affärsidé. Dess främsta angelägenhet är att uppskatta värdet, kostnaderna, den potentiella tillväxten, styrkan, svagheten, hoten och näringslivet, på vilka projekt man vill arbeta på.

Våra tjänster

Våra genomförbarhetsstudier är kompatibla med de internationella standard kriterierna. Därför kan vår kund presentera studien för något finansiellt institut avseende lån eller annat relaterat stöd.

I vissa speciella fall för en unik affärsidé. Vi kan samarbeta med våra kunder för att hitta en finansiell partner för dessa projekt.

  • Förbered genomförbarhetsstudier med fyra internationella metoder.
  • Jämför de olika metoderna.
  • Förbered ett uppskattningsvärde och kostnad för projektet.
  • Erbjuda ett beräknat uttalande för kassaflöde och utflöde period för att avslöja bristen i kontanter under projektets liv.
  • Ge en slutlig rådgivning till projektet.

NextGates – Kontakta oss gärna för mer information. Vi kommer gärna att hjälpa dig gratis och erbjuda dig konkurrenskraftigt pris för dessa tjänster.

Skicka oss din förfrågan.