Omorganisation struktur

Beskrivning

Många företag har allvarliga problem med förluster, litet tillväxt förhållande, låg kvalitet, minskad försäljning och minskad marknadsandel mm …

Denna typ av problem kan driva företag till uppsägning och orsaka likvidation om ägarna eller cheferna inte söker riktiga lösningar för sina företag. Dessa problem är som en isboll som börjar små, då blir den större och snabbare när den rullar ner.

Våra tjänster

  • Analysera nuvarande affärsverksamhet i allmänhet. För att uppskatta huruvida det är möjligt genom att beräkna bolagets jämn punkter och slutpunkter.
  • En jämförelsestudie mellan arbetskrafterna och aktuella aktiviteter.
  • Rådgör med ett starkt beslut om överflöd av arbetskrafterna (överföringar, träning, uppsägning och annat), beroende på en vetenskaplig studie.
  • Granska alla typer av kostnader (Fasta kostnader, variabel kostnader).
  • Utvärdera leveranskedjan.
  • Följ upp det interna kontrollsystemet.
  • Beräknings Studie för potentiell tillväxt, stänga och konkurs.

Denna typ av tjänster kan överföra de negativa resultaten till positiva och mildra kostnaderna för dessa företag eller stoppa det.

NextGates – Kontakta oss gärna för mer information. Vi kommer gärna att hjälpa dig gratis och erbjuda dig konkurrenskraftigt pris för dessa tjänster.

Skicka oss din förfrågan.