Tullklarering

Beskrivning

Svenska import verksamheten är väldigt viktig avgörande på grund av den stora volymen av handel mellan Sverige och olika länder i världen, Oavsett om det är inom EU eller utanför.

Europeiska unionen, med dess institutioner, har länge försökt att förena tariffer mellan sina olika sjöfarts-, luft- och hamnar. Det har varit en nästan enhetlig tullpolitik, som ständigt utvecklas och har ett speciellt system.

Våra lösningar

Vi är redo att erbjuda en varietet olika tulltjänsten som kan sammanfattas i enlighet med följande:

  • Undersök möjligheten att importera dessa produkter eller inte.
  • Beräkning av tariffer på produkter.
  • Tullklarering av importerade varor.
  • Ge tull och juridisk rådgivning om landets bästa import, baserat på särskilda ekonomiska avtal mellan vissa länder och EU-länder. Det ger möjlighet till starkare konkurrens på den svenska eller europeiska marknaden för dina produkter.

Det finns många affärsmän och företag syftar till att komma in i denna bransch, men är motvilliga på grund av okunnighet om förfaranden, lagar och mångfald.

Tveka inte att komma in i denna stora bransch. Missa inte en av Sveriges största vinst sektorer, som uppskattas i miljarder dollar.

Skicka oss din förfrågan.