Vi är ett begränsat privat företag

Som svar på många meddelanden och kommentarer från privatpersoner, som hade obehagliga erfarenheter av några lokala eller privata företag, angående att starta och utveckla nya projekt, konsultationer och vägledning. Vi bestämde oss för att lansera vår kostnadsfria konsulttjänst online.

På NG Business är vi ett privat aktiebolag som är helt självfinansierat. Vi får inget ekonomiskt stöd från lokala eller privata enheter, vare sig inom eller utanför Sverige, och vi är inte heller anslutna till några offentliga, privata eller politiska organisationer.

Vi erbjuder grundläggande juridiska och skattemässiga konsultationer gratis, för att hjälpa människor att starta egna projekt eller för att utveckla befintliga. De avancerade konsultationerna och andra tjänsterna kommer med avgifter beroende på tjänsten. Vi är måna om att tillhandahålla pålitliga och högkvalitativa lösningar till rimliga priser jämfört med vad det vanligtvis kostar på den lokala marknaden.

Vi har också sociala mål, att höja medvetenheten bland migrantsamhället i synnerhet, genom att lyfta fram känsliga lagar och information relaterad till näringslivet, såsom redovisning och skatter.

Lämna ett svar

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss på närmaste kontor, eller skicka in en företagsförfrågan online.